o ateliéru

informace o ateliéru:

Vedoucí ateliéru: Prof. ak. arch. Jan Fišer

Odborný asistent: MgA. Štěpán Rous

Program výuky v ateliéru design interiéru je zaměřen na komplexní přípravu talentovaných studentů v oblasti tvorby a tvarování zařizovacích předmětů a architektury interiéru. studenti vybraní na základě přijímacího řízení a talentových zkoušek absolvují čtyřleté bakalářské studium designu interiéru formou ateliérové výuky zaměřené na individuelní i týmovou tvorbu.

studium je směrováno i ke schopnosti koordinace vlastní tvorby s příbuznými disciplínami užitého umění formou spolupráce s ostatními ateliéry školy, nebo zadáváním konkrétních úloh. v průběhu čtyřletého bakalářského studia je každý semestr zakončen klauzurní prací a celé studium posluchač absolvuje bakalářskou diplomní úlohou s možností pokračovat navazujícím dvouletým magisterským studiem. absolvent komplexního studia ateliéru design interiéru je výrazná samostatná tvůrčí osobnost, všestranně odborně připravená, dostatečnou energií

a invencí pro reálnou tvůrčí činnost v oboru.