Prof. ak. arch. Jan Fišer

kontakt:

ak.arch.fiser@seznam.cz

www.arch.cz/fiser

www.archikon.cz


 -  -  -  - Palác Zdar, Ústí nad Labem -  -  -  - Interiér fastfood -  - Česká Pojišťovna, Vladislavova, Praha 1 - Česká Pojišťovna, Vladislavova, Praha 1 - Divadlo Olympik, Praha 1 - PVT, Praha 8 -