Bc. Patrik Křížek

kontakt:

patrikrizek@gmail.com


vzdělání:

2013-         MgA. Design Interiéru, FUD UJEP, Ústí nad Labem

2009-2013 Bc. Tvorba a výroba nábytku, MENDELU, Brno

2005-2009 Navrhování a konstrukce nábytku, SUPŠ HNN, 

                  Hradec Králové


stáž:

2011-2012 Furniture Design and Manufacture, Muğla 

                  Sitkı Kocman Üniversity, Turecko


praxe:

2012           lodní tesař, Bozburom, Turecko

2012           reklamní grafik, Akyaka, Turecko

2009-2013 sazeč studentského časopisu LEF, MENDELU, Brno

2006-2010 výstavní a reklamní grafika pro malířku Blanku 

                  Šklíbovou, Holice