absolventi 2012


BcA. Kateřina Kučerová 
BcA. Michaela Valentová, DiS.

MgA. Michaela Jungrová  
MgA. Veronika Řandová
MgA. Ondřej Šimon
MgA. Martina Polívková 
MgA. Magdalena Čurdová
MgA. Lucie Smyslová